Integraal kindercentrum

Royal Kids Home verzorgt opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Peutergroep het Visje en BSO de Kampioenen zijn onderdeel van IKC Rehoboth. Een IKC is bijzonder omdat alle soorten opvang onder één dak samenkomen; basisonderwijs, peuterspeelzaal, vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang, voor-, tussen- en buitenschoolse opvang. We willen, zoals Frank Studolski al noemt in zijn visie op een IKC, ‘een omgeving bieden die een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling verzorgt’. We willen een rijke leer- en leefomgeving voor kinderen creëren, waar kinderen én ouders welkom zijn.

Totaalconcept

Royal Kids Home wil ouders ontzorgen en biedt een totaalconcept aan. Met grote zorgvuldigheid zijn medewerkers op MBO, HBO en universitair niveau aangenomen, wat heeft geleid tot een excellente kwaliteit. Royal Kids Home staat mede op basis van haar hoog opgeleide medewerkers bekend als een goed erkend leerbedrijf door Calibris. In onze IKC is er één educatieve en pedagogische lijn van 0-13 jaar. Kinderen kunnen hier leren, spelen,  zich ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Ook is het een groot voordeel voor ouders is dat zij hun kinderen -in verschillende leeftijden- op één plaats kunnen onderbrengen.