Klachtenregeling

Royal Kids Home heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Onze voorkeur gaat er naar uit dat als u een klacht heeft,  u deze als eerste bespreekbaar maakt bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht (alleen schriftelijk) indienen bij de directie. U kunt uw klacht dan sturen naar info@royalkidshome.nl t.a.v. de directie.

Hier kunt u ons Intern Klachtenreglement vinden.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat voor ouders de weg vrij naar informatie, advies en oudercommissie of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

Hier kunt u ons Intern Klachtenreglement vinden.