Oudercommissie

Royal Kids Home heeft actieve oudercommissies. Vier maal per jaar vergadert de oudercommisssie met het managementteam van Royal Kids Home. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de locatie besproken en is er tijd voor eventuele vragen. Verder legt Royal Kids Home regelmatig vraagstukken voor, waarbij advies van de OC gewenst, dan wel verplicht, is.

De oudercommissie heeft vooral als taak het bewaken van de dagelijkse gang van zaken, beleid en kwaliteit.

Over de volgende onderwerpen kunnen de ouders (zowel gevraagd als ongevraagd) advies geven:

  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • De openingstijden
  • Het beleid rondom de voorschoolse educatie
  • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Deze onderwerpen zijn vastgelegd in artikel 1.60 van de Wet Kinderopvang. Oudercommissies kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen over deze onderwerpen.

 

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze oudercommissies:

Oudercommissie locatie ’s Gravenweg: oudercommissierkh@gmail.com

Oudercommissie locatie IKC Rehoboth: oudercommissieRKHRehoboth@gmail.com

Oudercommissie locatie Prinsen en Prinsessen: oudercommissiepenp@gmail.com

Oudercommissie locatie Het Kasteel: oudercommissiehetkasteel@gmail.com

 

Voor onze overige locaties is de AOR (alternatieve ouderraad regeling) van toepassing.