Oudercommissie

Royal Kids Home heeft een actieve oudercommissie. Vier maal per jaar vergadert de oudercommisssie met het managementteam van Royal Kids Home. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de locatie besproken en is er tijd voor eventuele vragen. Verder legt Royal Kids Home regelmatig vraagstukken voor, waarbij advies van de OC gewenst, dan wel verplicht, is.

Activiteiten van de oudercommissies

De Oudercommissie organiseert regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders. De resultaten hiervan worden besproken met het managementteam. Verder organiseert de oudercommissie een leuke attentie voor alle pedagogisch medewerkers ten gelegenheid van de dag van de leidster.

De samenstelling van de oudercommissies:

De oudercommissie van locatie ’s Gravenweg bestaat uit de volgende leden:

-Carmen Delsasso

-Jeroen Wolff

– Wilhelmina Koedam

Contactgegevens oudercommissie:

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze oudercommissie:

Oudercommissie locatie ’s Gravenweg: oudercommissierkh@gmail.com