Overgang KDV – BSO

Als uw kind 4 jaar wordt en u gebruik gaat maken van één van onze BSO groepen, veranderen er een aantal zaken.

Communicatie

Als uw kind op het kinderdagverblijf of peuteropvang heeft gezeten, zult u gewend zijn dat u een kort verslag van de dag krijgt van één van de leidsters. Dit zal minder het geval zijn bij de BSO, aangezien de kinderen niet zo lang aanwezig zijn en vrijer zijn in wat ze doen. Als er iets te melden valt, dan zal dit natuurlijk wel gedaan worden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken bij de BSO, dan kunt u dit natuurlijk altijd doorgeven aan de medewerkers.

Ophalen van school

Uw kind zal door ons worden opgehaald zodra de klas uitgaat. Onze medewerkers zijn altijd duidelijk herkenbaar aan de hesjes die zij dragen. Uw kind wordt met de stint, auto of bus naar de BSO gebracht. Hierbij staat de veiligheid van de kinderen voorop.

We maken hierbij gebruik van een vaste instructie map. Deze instructie map bevat de volgende informatie: het ophaalschema (namen van scholen, schooltijden en te rijden routes), instructie veilig instappen, instructie veilig in de stoelen plaatsen van de kinderen en het gebruik van veiligheidsgordels en autozitje, procedure wanneer kinderen niet aanwezig zijn en een gecertificeerde EHBO doos.

Gaat uw kind een keer niet naar de BSO? Geef dit dan uiterlijk ’s ochtends telefonisch aan ons door.

Activiteiten

Uw kind mag na een drukke schooldag, heerlijk bij ons tot rust kunnen komen en gezellig bij ons komen spelen. Er worden verschillende activiteiten aangeboden. Uw kind mag zelf kiezen wat hij/zij gaat doen. Mogelijke activiteiten zijn knutselen, (buiten) spelen, spelletjes doen of huiswerk maken.

Maaltijden

Als uw kind naar onze BSO gaat, kunt u gebruik maken van onze maaltijdservice. Dit houdt in dat kinderen een gezonde en verantwoorde maaltijd aangeboden krijgen. Kosten voor u, voor deze maaltijden, zijn 3,50 euro per warme maaltijd.

De leverancier van onze maaltijden is het bedrijf Royal Foods, zij zijn specialist in het aanbieden van maaltijden voor kinderen. Zij leveren bewuste en gezonde maaltijden.

Al uw kind niet mee-eet, krijgt hij/ zij een cracker.

Vakanties

Bij een 52 weken contract, komt uw kind ook in de schoolvakanties naar de BSO. In de schoolvakanties heeft de BSO een gevarieerd en afwisselend programma. Hierover wordt u vooraf door de leidsters geïnformeerd.