Wennen

Kinderen die bij ons aangemeld worden mogen 1 middag komen wennen. Hierover maken de leidsters afspraken met de ouders. Er zal altijd naar gestreefd worden om de wensen van ouders zoveel mogelijk tegemoet te komen. Indien nodig kan een extra wenmiddag afgesproken worden.

Tijdens de wenmiddag doen de kinderen gewoon mee met de activiteiten van de groep. Waar nodig zal één van de leidsters ondersteunen of uitleg geven. We vinden het belangrijk dat een kind zich zo snel mogelijk onderdeel voelt van de groep en zich veilig voelt binnen de groep. Dit zal goed in de gaten gehouden worden en onderdeel zijn van de overdracht naar ouders.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven