De Pareltjes

De Pareltjes is een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor ons is het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt bij ons op de groep, daarom bieden we veel liefde en geborgenheid.

Elke dag gaat bij de Pareltjes volgens een vaste structuur en regelmaat, zodat er voorspelbaarheid is. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Er wordt met maandelijkse thema’s gewerkt waarbij er een combinatie gemaakt wordt van een actueel onderwerp en een christelijke thema.

Er staan twee vaste leidsters op de groep. We werken met thema`s, het VVE-programma Uk en Puk sluit hier op aan. Door middel van activiteiten, knutselwerkjes en voorlezen komt het thema tot uiting. Uiteraard worden activiteiten en verwerkingen aangepast aan de leeftijd van het kind.

Met de baby’s wordt veel gezongen en gekroeld, soms kunnen zelfs de jongste kinderen een werkje maken. De oudere kinderen worden uitgedaagd met moeilijkere werkjes, worden voorgelezen en kunnen lekker buiten spelen met het speelgoed van de peuterspeelzaal of er worden peuteractiviteiten aangeboden. Ook bakken de oudere kinderen regelmatig iets lekkers, van koekjes tot soms zelfs hele pizza`s.

Onze voordelen

Onze locatie heeft een prachtige snoezelruimte ‘de Ark van Noach’. Deze ruimte is gemaakt in de vorm van een boot, zoals de echte Ark van Noach. In de Ark van Noach bevindt zich een heerlijk verwarmd waterbed, waarop kinderen kunnen ontspannen en kunnen kijken naar de verschillende lichtjes die in de ruimte schijnen en luisteren naar heerlijk ontspannende snoezel-muziek.

Verder zijn er nog veel andere attributen waarin kinderen uitgedaagd worden te ontdekken en te spelen.

Onze medewerkers zijn professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers. Naar hun professionele rol, zijn ze erg liefdevol naar de kinderen en geven ze de kinderen de geborgenheid en veiligheid die de kinderen nodig hebben.

Om kinderen een veilig en voorspelbaar pedagogisch klimaat te bieden, wordt er gewerkt volgens een vast dagritme. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en duidelijkheid voor de kinderen. Dit biedt hen veiligheid.

Er wordt bij de Pareltjes uit de Bijbel voorgelezen en we zingen met elkaar christelijke kinderliedjes. Hierbij werken we met maandelijkse thema’s en staan we stil bij de christelijke feestdagen.

Ieder kind dat op de Pareltjes komt, krijgt een persoonlijk mandje waarin de ouders de spulletjes van het kind in kunnen doen, zoals een slaapzak, knuffel, fles en reservekleding.

Ook gebruiken wij voor ieder kind een overdrachtsschriftje. Hierin schrijven de pedagogisch medewerkers op hoe het die dag gegaan is op de groep, welke bijzonderheden er zijn en de tijden van eten en slapen. Ook ouders kunnen in dit schriftje schrijven, bijvoorbeeld wanneer er iets is verandert in het ritme van het kindje .

Als uw kind naar de Pareltjes gaat en jonger is dan 1 jaar, krijgt u kind een potje Olvarit. Is uw kind ouder dan 1 jaar, dan kunt u gebruik maken van onze maaltijdservice. Dit houdt in dat kinderen vanaf 1 jaar een gezonde en verantwoorde maaltijd aangeboden krijgen. Kosten voor u, voor deze maaltijden, zijn 1 euro per warme maaltijd.

De leverancier van onze verse maaltijden komt van het verzorgingstehuis de Vijverhof, Zij leveren bewuste gezonde voeding wat gespecialiseerd is voor kinderen. De vijverhof is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de gezonde voeding met betrekking tot de kinderen en zij passen hun aanbod hierop aan.

We hebben een mooie en gezellig lokaal. Een muur heeft een mooie muurschildering over het leven onder water, op ooghoogte van de kinderen. Het is een overzichtelijk en ruim lokaal, waarin ieder kind goed gezien wordt. Voor de kinderen is er voldoende ruimte om zich te bewegen en zich daardoor lichamelijk verder te ontwikkelen.

De locatie

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven