Dagritme

Wanneer en vanaf onze groep kinderen overgaan naar één van de peutergroepen, of er vanaf de babygroep kinderen naar onze groep toe komen, bespreken we dit eerst met de ouders. Wij vertellen naar welke groep de kinderen gaan en wanneer de kinderen gaan wennen.

Meestal gaan en komen de kinderen 2 x wennen. Bijvoorbeeld een ochtend en een middag. Zodra wij merken dat het goed is voor het kind om nog een extra keer te wennen, overleggen wij dit met de ouders. De ouders worden op de hoogte gehouden van hoe het wennen gaat. Zodra er een kind over gaat naar een nieuwe groep wordt er door de leidsters gezorgd voor een warme overdracht, waarbij een overdrachtsformulier ingevuld wordt met alle bijzonderheden en gewoonten van het kind.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven