Onze Medewerkers

Onze medewerkers zijn professionele beroepskrachten. Alle pedagogisch medewerkers die werken bij  Royal Kids Home hebben minimaal een relevante afgeronde MBO-opleiding (een opleiding die in de CAO Kinderopvang genoemd wordt). Zij beschikken over kennis op het gebied van verzorgen, begeleiden en stimuleren van kinderen, op elk terrein van hun ontwikkeling. Verder creëren zij een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer voor de groep als totaal en voor alle kinderen afzonderlijk.

Invalkrachten

Invalkrachten worden ingezet bij ziekte of vakantie van de vaste medewerkers. Ook de invalkrachten hebben minimaal een afgeronde relevante MBO-opleiding (een opleiding die in de CAO Kinderopvang genoemd wordt). Zij dragen dezelfde verantwoordelijkheid als de vaste medewerkers. Na een inwerkperiode moeten invalkrachten daarom in staat zijn zelfstandig een groep te leiden.

Stagiaires

Naast onze medewerkers, kan het team ook bestaan uit een één of meerdere stagiaires. Deze stagiaires kunnen afkomstig zijn van diverse middelbare beroepsopleidingen. We streven naar maximaal 1 stagiaire per groep. Elke stagiaire heeft een vaste praktijkbegeleidster. Er is ruimte voor maatschappelijke stagiaires, die vaak een week meelopen om praktijkervaring op te doen.

Verklaring omtrent gedrag

Voor de personeelsleden en stagiaires van Royal Kids Home is een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd, vóór aanvang van de indiensttreding.