Peuteropvang Het Visje

‘Het Visje’ is een peutergroep met kinderen van 2 tot 4 jaar. Drie ochtenden in de week (op maandag, dinsdag en donderdag) komen de peuters spelend leren; in een uitdagende omgeving werken we met de kinderen aan doelen die ze helpen bij de stap naar de basisschool. De samenwerking met de basisschool, onder andere waar onze peutergroep in is gevestigd, is hierbij erg belangrijk.

Onze thema’s stemmen we af met de school; we werken aan dezelfde thema’s als de kleutergroep. We geven uiteraard wel onze eigen draai aan de uitwerking van de thema’s, zodat het past bij de ontwikkeling van de peuters. Het leeftijdsverschil tussen de peuters is soms best groot (maximaal anderhalf jaar) en daarom bieden we activiteiten op verschillende niveaus aan.

Peutergroep ‘Het Visje’ wordt geleid door 2 vaste leidsters. Hierdoor hebben de leidsters veel contact met ouders; na elke ochtend is er een overdracht. Verder wordt er een keer per jaar een oudergesprek gevoerd waarin onze observatieformulieren worden besproken. Deze formulieren gaan uiteindelijk mee naar de basisschool (als de ouders daar toestemming voor geven), wat voor een goede en warme overdracht zorgt.

Onze voordelen

Kinderen hebben warmte, liefde en acceptatie nodig. Ze mogen er zijn, zijn bijzonder en uniek. Hier staan wij voor als Royal Kids Home. Daarom zijn onze leidsters liefdevol, hebben zij aandacht voor de kinderen en geven hen daarbij duidelijkheid en structuur. Zij hebben oog voor het kind en hebben een passie voor het werken met kinderen.

Eén van de dingen die kinderen helpen om zich veilig te voelen is de voorspelbaarheid van wat er gaat gebeuren op een ochtend. Wij bieden ze die voorspelbaarheid met een vast dagritme en maken dit inzichtelijk met dagritmekaarten. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘dagritme’.

Voor veel kinderen is de stap naar de basisschool een hele grote stap. Eén van onze doelen is deze stap kleiner te maken voor de kinderen. Zo hebben we bepaalde activiteiten (zitten in de kring, spelen in het speellokaal, werken aan tafel) verwerkt in ons programma. Ook spelen we samen met de kleuters buiten en wennen de kinderen dus aan het spelen met oudere kinderen.

Wanneer een kind naar de basisschool gaat wordt er veel van het kind verwacht. Niet alleen het vaste dagritme is nieuw, er wordt ook op sociaal- emotioneel én op cognitief gebied veel verwacht. Wij proberen de kinderen hier op een zo speels mogelijke manier op voor te bereiden. De kinderen leren bij ons te knippen, plakken en tellen, maar ook ruzies op te lossen, voor zichzelf op te komen en nog veel meer.

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen elke dag buiten kunnen zijn en daarom spelen we elke ochtend 3 kwartier buiten met ze. Samen met de kleuters maken we gebruik van de ruimte op het speelplein, de vele speelmaterialen (fietsjes, steps, kruiwagens, karren enz), de glijbaan en de zandbak!

De locatie

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven