Onze kernwaarden

Basisbegrippen van waaruit wij handelen zijn liefde, veiligheid en geborgenheid, respect, jezelf kunnen zijn en ontwikkelingsgericht werken.

Liefde

Onze pedagogisch medewerkers gaan liefdevol met kinderen om. Zij benaderen kinderen positief en kijken en luisteren goed naar het kind.

Veiligheid en geborgenheid

Royal Kids Home draagt zorg voor een klimaat van veiligheid en geborgenheid. Geborgenheid omvat het geven van aandacht, liefde en acceptatie aan de ene kant en het stellen van regels en grenzen aan de andere kant. Ook wordt geborgenheid heel concreet geboden door een duidelijke dagindeling.

Respect

Kinderopvang is van grote waarde voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Vriendschappen, samen spelen, samen delen, rekening houden met elkaar en kennismaken met verschillende normen en waarden. In een groep leert een kind al vroeg sociale ervaringen en vaardigheden op te bouwen. Wij willen kinderen respect bijbrengen voor anderen om hen heen.

Jezelf kunnen zijn

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn, zich te kunnen uitleven, ontspannen en ontwikkelen. We nemen het kind altijd serieus en stimuleren zelfstandigheid, prikkelen de natuurlijke nieuwsgierigheid en wakkeren de creativiteit aan.

Ontwikkelingsgericht: spelen en zelf doen

Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich in hun omgang met anderen. Wij willen kinderen een veilige en vertrouwde groepsomgeving bieden, waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan. Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn of haar eigen manier. Ieder kind heeft veel mogelijkheden in zich om van alles te kunnen leren. Spelen en zelf doen, zelf ervaren en zelf ontdekken. Voor kinderen is het dé manier om te groeien. Het kind is hierbij steeds het uitgangspunt.